woensdag 22 maart 2017

Pasen is in aantocht en wij houden van verrassingen

Na een tweejarige “sabbatical” -  een periode waarin het niet  mogelijk was om dit tijdschrift samen te stellen - is Brabant Cronikel uit de asse herrezen.
Voortaan werken we onder de hoge bescherming van Familiekunde Vlaanderen regio Leuven en met de steun van haar enthousiaste bestuursleden. We danken met name Walter Van Hoorick, Paul Behets en Herman Swinnen die hier mee tekenen voor afwisselende artikels waarin ‘methode’ en merkwaardige vondsten centraal staan. Mia en Wivi, het kritische nalees-team, haalde de gekste fouten uit het ontwerp van dit nummer; allen van harte dank!
Brabant Cronikel werkt onder “Leuvense voogdij” en beklemtoont dat het zoals steeds belangstelling zal hebben voor het genealogisch wedervaren in elke gemeente van het Brabantse hertogdom.

2017 is reeds onze negentiende jaargang en stilaan kent de lezer de teneur : Brabants stamboom-amusement, kleine artikels, oud-schrift, zoektips en aanraders, steeds met het accent op wat leeft in het hertogdom. Wie zich hierin vindt, willen we uitnodigen een abonnement te nemen en meer zelfs, een artikel in te zenden. Neem eens contact op met een van de redactieleden.

Dit nummer wordt gratis verspreid onder de abonnees van de vorige jaren en de bezoekers van de jaarlijkse genealogische hoogmis, dit jaar gaat het FV-congres door in Brugge, 25-26 maart 2017. Ook tijdens de Erfgoeddag in Leuven op zondag 23 april 2017, die dit jaar rond het thema “zorg” draait (waarover méér in dit nummer), kunnen bezoekers kennismaken met ons tijdschrift.

We wensen onze oude en nieuwe lezers veel plezier en hopen dat deze kolommen een steun en inspiratie kunnen betekenen bij het samenstellen van een ‘lezenswaardige’ Brabantse familiegeschiedenis.


Jan Caluwaerts - bc.redactie@gmail.com

Tijdens de voorbije maanden kwamen er op deze blogspot heel wat bestanden bij, d.w.z. pdf's van de oude nummers ... tot en met die van 2...